We exploiteren een gezinsvervangend tehuis voor kinderen:

Casa Familia in Corbu:

Weeshuis voor kinderen, o.a. in Sierra Leone. Kinderen worden naar school geholpen. Ze mogen studeren. We voorzien in basisbehoeften. Onderdak, voedsel, kleding en leren. Een veilige plek en een hoopvolle toekomst! Ook in Roemenie helpen we moeders, kinderen en jongeren.

Hulp bij aankoop van boeken en schriften, maar ook kleding.
Ze komen uit hele arme gezinnen, of hebben geen ouders meer.

We hebben enkele mensen in dienst.

Ook enkele vrijwilligers, waaronder onze dokter. 

We onderschrijven de privecy wetgeving!
Hebt u nog vragen dan kom er maar mee, we willen u graag verder informeren! Of ga eens mee, dan kunt u het met eigen ogen zien wat