We exploiteren een gezinsvervangend tehuis voor kinderen:

Casa Familia in Corbu:

Gezinshuis voor kinderen van straatkinderen en van ouders die niet voor hun kinderen        kunnen zorgen.Kinderen worden naar school geholpen. Ze mogen studeren.

Hulp bij aankoop van boeken en schriften, maar ook kleding.
Ze komen uit hele arme gezinnen en wonen in krotjes zonder sanitair.

We hebben enkele mensen in dienst.

Ook enkele vrijwilligers, waaronder onze dokter. 

We onderschrijven de privecy wetgeving!

Casa Familia:

Hier hebben we nu vijf kinderen opgevangen als een gezin.
Het zijn kinderen van straatkinderen en uit arme gezinnen, waar de ouders niet voor ze kunnen zorgen.

Er is een pleegvader en een pleegmoeder,  een extra medewerkster en een part time psycholoog
Ze leven er als een gezin en gaan in het dorp naar school.

Hebt u nog vragen dan kom er maar mee, we willen u graag verder informeren! Of ga eens mee, dan kunt u het met eigen ogen zien wat we allemaal doen ?