Onze missie

Wij willen op de eerste plaats helpen, maar we vinden onze motivatie, inspiratie en kracht vanuit het evangelie. Ook de liefde om dit te kunnen doen. We willen hierin samenwerken met alle christelijke kerken, waarin Jezus centraal staat, sektarische groepen uitgezonderd!

Het lichamelijk en geestelijk welzijn van al onze bezoekers, zowel kinderen als jongeren, moeders zowel als gezinnen komt voor ons op de eerste plaats!

Iedereen die niet gelovig is, maar wel een eerlijke en zuivere motivatie heeft om te helpen of om geholpen te worden is welkom!

We willen op de eerste plaats kinderen en kansloze jongeren helpen!

Volwassenen en jong volwassenen, die gezond zijn, willen we stimuleren om te studeren of om te gaan werken en zo zelf in de kosten van hun levensonderhoud te voorzien.  We willen hen hierbij helpen waar dit mogelijk is!

Moeders en gezinnen willen we helpen en ondersteunen waar we kunnen.

@


Sinds kort helpen we ook in Sierra Leone. We ondersteunen daar het werk van de stichting Wanda, die daar een weeshuis hebben,  twee basisscholen en een technische school. Ze helpen moeders en kinderen in dit armste land van de wereld!

Het werk onder straatkinderen en kinderen uit arme gezinnen, is een Nederlands werk met voornamelijk Roemeense medewerkers.

Er zit een arts in ons team en goed opgeleide mensen.

Ze krijgen medische verzorging.

De arme gezinnen krijgen begeleiding en hulp waar dit mogelijk is.


Er is in Sierra Leone een weeshuis waar kinderen opgevangen worden. Ze gaan in het naar school en krijgen de kans om te studeren.  www. stichtingwanda.nl

Het werk heeft een Christelijke indentiteit.

Stichting S.O.S. straatkinderen is een erkende stichting, ook de Roemeense tak.         Zie onze homepage:www.sos-straatkinderen.nl en 
www.sos-straatkinderen.eu - facebook stichting S.O.S. Straatkinderen