Stichting S.O.S, Straatkinderen
Valkenswaard


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017Giften algemeen


€   18.451,00   

 

                        


Afschrijvingen materiële vaste activa   

Kosten Roemenië:

donaties diversen                                          8.665

hulp gezinnen in Roemenië                          5.500

exploitatie Gezinshuis                                 28.180

eten voor kinderen in Cernovoda                    900

exploitatie Casa Sami                                  13.600

overige uitgaven                                             2.417

Huisvestingskosten                                      0 

Kantoorkosten                                         1.377

Autokosten                                               1.976

Verkoopkosten                                              59

Algemene kosten                                     2.088

Som van lasten                                                               63.862

                                                                                                                            ____________________


 

                                                                                             -45.411

 

  

Rentebaten en lasten                                                            -250

                                                                                                                           _______________________

                                                                   

                           

Saldo van baten en lasten                                        €     -45.661