Stichting S.O.S, Straatkinderen
Valkenswaard


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019Giften algemeen


    €   14.235,00   

 

                        


Afschrijvingen materiële vaste activa   560  

Kosten Roemenië:

donaties diversen                                          9.521

                          

exploitatie gezinshuis                                   6.740

exploitatie Casa Sami                                    6.135                                     

 

 

Overige uitgaven                                     1.354                    

Kantoorkosten                                            709

Autokosten                                                   934

Verkoopkosten                                              22

Algemene kosten                                     1.596

Som van lasten                                                              27.571

                                                                                                                            ____________________


 

                                                                                             -13.336

 

  

Rentebaten en lasten                                                            -647

                                                                                                                           _______________________

                                                                   

                           

Saldo van baten en lasten                                        €     -13.983