Stichting S.O.S, Straatkinderen
Valkenswaard


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022Giften algemeen


                                                                                                  €   291   

 

                        


Afschrijvingen materiële vaste activa   790

Kosten Roemenie:

Donaties diversen                                         6.301

                          

exploitatie gezinshuis                                           0

exploitatie Casa Sami                                            0                                      

 

 

Overige uitgaven                                                         

Kantoorkosten                                        1.120

Autokosten                                              5.836

Verkoopkosten                                                 0

Algemene kosten                                     2.005

Som van lasten                                                              16.052

                                                                                                                            ___________________


 

                                                                                             -15.761

 

  

Incidentele lasten          500                                                              

                                                              

Rentelasten                     871

 ____________________________

                                                                                               1.371

                                                                                   ______________________

Saldo van baten en lasten                                               -17.132