Stichting S.O.S, Straatkinderen
Valkenswaard


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020Giften algemeen


                                                                                                  €   1.129   

 

                        


Afschrijvingen materiële vaste activa   560  

Kosten Roemenie:

Donaties diversen                                         5.450

                          

exploitatie gezinshuis                                      750

exploitatie Casa Sami                                            0                                      

 

 

Overige uitgaven                                     2.920                    

Kantoorkosten                                            657

Autokosten                                              1.426

Verkoopkosten                                                 0

Algemene kosten                                     2.394

Som van lasten                                                              14.157

                                                                                                                            ____________________


 

                                                                                             -13.028

 

  

Incidentele baten    55.446                                                                

                                                              

Rentelasten                     624

 ____________________________

                                                                                             54.822

                                                                                   ______________________

Saldo van baten en lasten                                        €     41.794