Stichting S.O.S. Straatkinderen

Lijmziederwei 6

5551 SB  Dommmelen / gemeente Valkenswaard

N.B. - The Netherlands

Theo van Hoof

Tel.0031-06-15.19.12.77

t.vanhoof5@chello.nl