Stichting S.O.S. Straatkinderen


Doelstelling

Hulp aan straatkinderen, kinderen uit arme gezinnen en 
hun moeders. Scholing van deze kinderen. Eerste hulp. Noodhulp. Medische zorg. Hulp aan moeders en kinderen!


Naam ANBI:                                   

Stichting S.O.S. Straatkinderen

     
Ook bekend als:                            
S.O.S.Straatkinderen              

    

K.v.K.                                               08089626     

RSIN/Fiscaal nummer:                   8090 71 794

E-mail:                                             info@sos-straatkinderen.nl

Adres:                                              Lijmziederwei 6

Postcode:                                        5551 SB  

Plaats:                                              Valkenswaard

Postadres:                                        Lijmziederwei 6

Postcode:                                         5551 SB

Plaats:                                               Valkenswaard

Onze bestuurssamenstelling

voorzitter: Theo van Hoof

secretaris: Annie Alkema - Jansen

 


Ons beleidsplan
Onze Stichting is opgezet in juni 2000
Onze pionier is Theo van Hoof, uit Valkenswaard. In verschillende delen van het land en daarbuiten zijn ambassadeurs die aan de weg timmeren voor de kinderen. 
Er is externe boekhoudkundige controle en verantwoording.


S.O.S. Straatkinderen helpt de zwakkeren
op een hele directe manier !
Ze steunt kleinere al bestaande hulpprojecten.
Voor kinderen groot en klein.
De steun komt zonder omwegen terecht bij diegenen 
die het nodig hebben!

Zowel de goederen als de financiën worden door betrouwbare mensen in ontvangst genomen en besteed waar het nodig is.
Voor voorzieningen aan de allerarmsten, kleding, scholing en medische zorg!

We willen kinderen in nood en straatkinderen helpen wereldwijd,  dat is ook een verbreding van ons werkterrein. Niet meer zelf projecten opzetten, maar goede initiatieven ondersteunen. Er komen wereldwijd heel veel kinderen in problemen, ook in ons eigen land!                            


Ons beloningsbeleid
Er is geen beloningsbeleid, want al het werk in Nederland wordt door vrijwilligers uitgevoerd.

Uitgeoefende activiteiten en beleidsplan:
Op homepage: http://www.sos-straatkinderen.eu