Stichting S.O.S. Straatkinderen


Doelstelling

Hulp aan straatkinderen, kinderen uit arme gezinnen en 
hun moeders. Scholing van deze kinderen. Eerste hulp. Noodhulp. Medische zorg. 
Opvang en rehabilitatie. 
Gezinsvervangend tehuis voor kinderen.

Naam ANBI:                                    Stichting S.O.S. Straatkinderen

     
Ook bekend als:                            
S.O.S. Straatkinderen              

Telefoonnummer:                040-201.28.28     

K.v.K.                                               08089626     

RSIN/Fiscaal nummer:                   8090 71 794

E-mail:                                             info@sos-straatkinderen.nl

Adres:                                              Lijmziederwei 6

Postcode:                                        5551 SB  

Plaats:                                              Valkenswaard

Postadres:                                        Lijmziederwei 6

Postcode:                                         5551 SB

Plaats:                                               Valkenswaard

Onze bestuurssamenstelling

voorzitter: Theo van Hoof

secretaris: Annie Jansen

penningmeester: Greta Klootwijk

 


Ons beleidsplan
Onze Stichting is opgezet in juni 2000
Onze pionier is Theo van Hoof, uit Valkenswaard. In verschillende delen van het land en daarbuiten zijn ambassadeurs die aan de weg timmeren voor de kinderen. 
Er is een werkgroep met mensen uit het bedrijfsleven. 
Elke twee maanden gaat er een nieuwsbrief uit.

S.O.S. Straatkinderen helpt de zwakkeren
op een hele directe manier !
Ze steunt kleinere al bestaande hulpprojecten en zet zelf hulpprojecten op. 
Voor straatkinderen groot en klein.
De steun komt zonder omwegen terecht bij diegenen 
die het nodig hebben!
Twee of drie keer per jaar is er een hulptransport!

Zowel de goederen als de financien worden terplaatse door onze eigen mensen in ontvangst genomen en besteed waar het nodig is.
Voor voorzieningen aan de allerarmsten, kleding, scholing en medische zorg!

Ons doel is eerste hulp aan moeders en kinderen en te helpen om de kinderen een betere toekomst 
te geven dan hun ouders door goede zorg en scholing!
Onze hulp concentreert zich vooral op Constanta en Corbu aan de Zwarte Zee, in Roemenië. 

We hebben een wisselend aantal kinderen in de opvang.

Ons beloningsbeleid
Er is geen beloningsbeleid, want al het werk in Nederland wordt door vrijwilligers uitgevoerd.

Uitgeoefende activiteiten en beleidsplan:
Op homepage: http://www.sos-straatkinderen.eu