Klaas Alkema is getrouwd en heeft drie kinderen.

Hij werkt bij het "Leger des Heils" in Maastricht.

E-mail adres: 

alkemafamilie@gmail.com