S.O.S. voor straatkinderen en kanslozen:    

IBAN: NL39 INGB 0009 0628 04  t.n.v. Stichting S.O.S. Straatkinderen


Riool-kinderen

We zijn in 1998 in Boekarest met een werk onder deze kinderen begonnen.     Eerst op straat, onder de rioolkinderen. Bij Gara de Nord, het centraal station. Daar is een inloophuis uit voortgekomen, Casa Cana, in de buurt van het centraal station. Later ook in Constanta aan de Zwarte Zee, daar is "Casa Sami", ook in de buurt van het station, waar veel straatkinderen en arme gezinnen in hutjes wonen. 

Theo van Hoof uit Valkenswaard is hiermee begonnen. Later kwamen anderen meehelpen. Vanaf het begin hebben jonge Roemenen meegeholpen, de meesten hebben een goede opleiding. Zij vormen de kern van dit werk. Wij hebben Roemeense teams met een enkele Nederlanderlander die er bij komt als vrijwilliger. Theo is de pionier en coördineerd dit werk. In Boekarest hebben Lucas en Lisa de verantwoordelijkheid. We werken goed samen en helpen elkaar. Er is ook een goede samenwerking met anderen.

Voor de kleintjes, kinderen van straatkinderen, hebben we een gezinsvervangend tehuis, Diaconia Familia.   Het is als een liefdevol gezin, met een pleegvader en pleegmoeder, waar de kinderen erg gek op zijn! De kinderen gaan in het dorp naar school.

Uitbreiding:

Er is een ontwikkeling waarbij ons werk zich heeft uitgebreid en waarbij we er niet alleen meer zijn voor de straatkinderen, maar ook voor kinderen uit arme gezinnen.

Grote en kleine kinderen, van baby tot jong volwassenen!

's Morgens komen de grote kinderen, straatkinderen en 's middags de kleine kinderen, uit de arme gezinnen.

Ze krijgen o.a. eerste zorg; eten en drinken, douchen, kleding en gezondheidszorg in en via ons inloophuis in Constanta:  "Casa Sami"           Ook de moeders kunnen daar terecht met een hulpvraag! Het is ook een dagcentrum waar allerlei activiteiten zijn voor de kinderen en waar ze hulp krijgen bij hun huiswerk van school. 

Een keer per jaar wordt er ook een kinderkamp en ook een jeugdkamp georganiseerd voor de kleine kinderen en apart voor de jongeren. In 2015 worden 52 kinderen naar school geholpen en begeleid. Sponsors helpen dit mogelijk te maken. Een nieuw project is dat de grote kinderen geholpen worden bij hun vervolgopleiding! Zo hebben ze kans op een normaal leven !

Veel van deze kinderen zouden uiteindelijk straatkinderen worden, als wij ze niet zouden helpen! Hun ouders zijn zelf straatkind of wonen in zelfgebouwde hutjes, zonder sanitair, aan de rand van het dorp of de stad. 

Ze hebben dikwijls geen indentiteitsbewijs en hun ouders meestal ook niet. Daarom vallen ze overal buiten, de gezondheidszorg, onderwijs, sociale voorzieningen enz.  We helpen ze bij de basisvoorzieningen, in wat ze nodig hebben en proberen een indentiteitsbewijs voor ze te regelen. Meestal moeten ze dan terug naar hun geboortedorp of stad om te kijken in een gemeentearchief of er misschien een geboortebewijs van hen te vinden is. Of dat er nog familie is die kan bewijzen dat ze bij hen horen.  We helpen ze naar school, zodat ze een kans hebben op een betere toekomst!


 Geen indentiteitskaart is heel slecht, omdat ze voor de wet eigenlijk niet bestaan en daarom nergens aanspraak op kunnen maken! Wij proberen ze te helpen bij wat nodig is...dokter, onderwijs enz...een thuis, als hun ouders niet voor hen kunnen zorgen! We hebben een groot huis met een wisselend aantal kinderen.

En pleegouders en verzorgers die er voor hen zijn. Een huis waar met heel veel liefde voor hen wordt gezorgd, als een groot gezin! Ze gaan weer naar school en het functioneerd als een gezin!


We willen onze doelstellingen en activiteiten graag actief voor het voetlicht brengen en zijn altijd bereid om u hierover te informeren.

In onze fotogalerij kunt u onze medewerkers, vrijwilligers en de kinderen bezig zien.

Casa Sami Daycenter - Constanta - Roemenië

 

 

 

Deze website is onder constructie........

Komt U later nog eens terug ??