S.O.S. voor straatkinderen en kanslozen:    

IBAN: NL50 INGB 0682 7641 75  t.n.v. Stichting S.O.S. Straatkinderen

Wij respecteren de wet op de privacy en zullen uw gegevens nooit delen met anderen!


Riool-kinderen

We zijn in 1998 in Boekarest met een werk onder deze kinderen begonnen.     Eerst op straat, onder de rioolkinderen. Bij Gara de Nord, het centraal station. Daar is een inloophuis uit voortgekomen, Casa Cana, in de buurt van het centraal station. Later ook in Constanta aan de Zwarte Zee, daar was "Casa Sami", ook in de buurt van het station, waar veel straatkinderen en arme gezinnen in hutjes wonen. 

Theo van Hoof uit Valkenswaard is hiermee begonnen. Later kwamen anderen meehelpen. Vanaf het begin hebben jonge Roemenen meegeholpen, de meesten hebben een goede opleiding. Zij vormen de kern van dit werk. Wij hebben Roemeense teams met een enkele Nederlanderlander die er bij komt als vrijwilliger. Theo is de pionier en coördineerd dit werk. In Boekarest hebben Lucas en Lisa de verantwoordelijkheid. Ze zitten nu in een overgangsfase omdat pastor Lucas is overleden. We werken goed met hen samen en we helpen elkaar. Er is ook een goede samenwerking met anderen.

Voor de kleintjes, kinderen van straatkinderen, hebben we een gezinsvervangend tehuis, Diaconia Familia.   Het is als een liefdevol gezin, met een pleegvader en een pleegmoeder, waar de kinderen erg gek op zijn! De kinderen gaan in het dorp naar school.

Veranderingen:

Er is een ontwikkeling waarbij ons werk zich heeft uitgebreid en waarbij we er niet alleen meer waren voor de straatkinderen, maar ook voor kinderen uit arme gezinnen.

Grote en kleine kinderen, van baby tot jong volwassenen!

We hadden ook in Constanta een inloophuis, Casa Sami, maar we hebben dat moeten sluiten door veranderende omstandigheden.

Er is meer werk en er werken veel jongeren in het buitenland,
daardoor stijgt het inkomen.
 

Het gaat beter in Roemenië, veel beter zelfs! Het land is nog steeds onstabiel, maar de economische omstandigheden zijn verbeterd.

We kregen op een gegeven moment bijna geen hulpvragen meer. Veel Roemenen werken in het westen en sturen geld naar huis voor hun families. Het oude deel van Constanta Tomis, is zelfs heel erg veranderd. Het lijkt op Spanje en Zuid Frankrijk. Dure koffiehuizen en eethuisjes, met terrasjes aan de jachthaven.

Jullie begrijpen dat we dan zeggen ergens anders hebben ze ons meer nodig. Wel willen ons blijven richten op kinderen in nood en jonge daklozen. We hebben heel veel kunnen doen voor straatkinderen en we hebben daar ongeveer 17 jaar veel voor kinderen, jongeren en gezinnen mogen betekenen.

Het gezinsvervangend tehuis in Corbu blijft. We hebben daar een aantal kinderen en we blijven voor ze zorgen. We helpen de kinderen naar school en na de basisschool mogen ze verder studeren. We hopen ze zo klaar te maken voor een zelfstandig leven in de maatschappij. Ook gaan ze met de pleegouders naar een plaatselijke evangelische gemeente. Twee van onze kinderen zijn pas weer zelfstandig geworden. Ze zijn nu 17 en 19 jaar. Twee zussen. Ze wonen nu bij hun vader en het gaat goed met ze. Toen ze nog heel klein waren zijn ze bij ons gekomen. Nu kunnen ze zelfstandig verder, dat is ons doel.

Veel van deze kinderen zouden uiteindelijk straatkinderen geworden zijn, als wij ze niet hadden geholpen! Hun ouders zijn zelf straatkind of wonen in zelfgebouwde hutjes, zonder sanitair, aan de rand van het dorp of de stad. 

Ze hebben dikwijls geen indentiteitsbewijs en hun ouders meestal ook niet. Daarom vallen ze overal buiten, de gezondheidszorg, onderwijs, sociale voorzieningen enz.  We helpen ze bij de basisvoorzieningen, in wat ze nodig hebben en proberen een indentiteitsbewijs voor ze te regelen. Meestal moeten ze dan terug naar hun geboortedorp of stad om te kijken in een gemeentearchief of er misschien een geboortebewijs van hen te vinden is. Of dat er nog familie is die kan bewijzen dat ze bij hen horen.  We helpen ze naar school, zodat ze een kans hebben op een betere toekomst!

Pas hebben we een jonge moeder aan een indentiteitskaart  kunnen helpen. Ze is moeder van drie kinderen. Ze kon trouwen met de vader van de kinderen en de kinderen kregen gezondheiszorg en sociale voorzieningen, al is het nog zo minimaal en zonder problemen naar school.

Geen indentiteitskaart is heel slecht, omdat ze voor de wet eigenlijk niet bestaan en daarom nergens aanspraak op kunnen maken! Wij proberen ze te helpen bij wat nodig is...dokter, onderwijs enz...een thuis, als hun ouders niet voor hen kunnen zorgen! We hebben een groot huis met een wisselend aantal kinderen.

En pleegouders en verzorgers die er voor hen zijn. Een huis waar met heel veel liefde voor hen wordt gezorgd, als een groot gezin! Ze gaan weer naar school en het functioneerd als een gezin!


We willen onze doelstellingen en activiteiten graag actief voor het voetlicht brengen en zijn altijd bereid om u hierover te informeren.

In onze fotogalerij kunt u onze medewerkers, vrijwilligers en de kinderen bezig zien.


 

 

 

Deze website is onder constructie........

Komt U later nog eens terug ??