S.O.S. voor straatkinderen en kansloze jongeren en kinderen:

Wij respecteren de wet op de privacy en zullen uw gegevens nooit delen met anderen

Met de Corona heeft op dit moment de hele wereld hulp nodig! We proberen daarin een kleine bijdrage te leveren en dan speciaal voor moeders en kinderen. 

Casa Sami in Constanta is nu gesloten en Casa Ellen is geopend.  De situatie is veranderd en heeft zich verbeterd. Dit huis is van een andere stichting en niet direct voor straatkinderen, maar voor arme kinderen en kinderen uit arme gezinnen. Veel Roemenen vinden werk in het buitenland. De problemen zijn anders. Daarom hebben we besloten andere projecten te gaan steunen.. Ook in Nederland willen we er zijn voor kinderen die in problemen komen. Individueel willen we mensen en projecten in Roemenië blijven steunen. Ik begin oud te worden, daarom gaan we ook projecten overdragen, anderen nemen soms het werk over, zoals in Boekarest

Riool-kinderen

We zijn in 1998 in Boekarest met een werk onder deze kinderen begonnen.     Eerst op straat, onder de rioolkinderen. Bij Gara de Nord, het centraal station. Daar is een inloophuis uit voortgekomen, Casa Cana, in de buurt van het centraal station. Later ook in Constanta aan de Zwarte Zee, daar was "Casa Sami", ook in de buurt van het station, waar veel straatkinderen en arme gezinnen in hutjes wonen. 

Theo van Hoof uit Valkenswaard is hiermee begonnen. Later kwamen anderen meehelpen. Vanaf het begin hebben jonge Roemenen meegeholpen, de meesten hebben een goede opleiding. Zij vormen de kern van dit werk. Wij hebben Roemeense teams met een enkele Nederlanderlander die er bij komt als vrijwilliger. Theo was de pionier en coördineerde dit werk. In Boekarest hebben Lucas en Lisa de verantwoordelijkheid. Ze zitten nu in een overgangsfase omdat pastor Lucas is overleden. We werken goed met hen samen en we helpen elkaar. Er is ook een goede samenwerking met anderen. Er is nu een kerkelijke gemeente uit Arnhem die nu dit project steunt en aanstuurd.


Veranderingen:

Er is een ontwikkeling waarbij ons werk zich heeft uitgebreid en waarbij we er niet alleen meer zijn voor de straatkinderen, maar ook voor kinderen uit arme gezinnen, ook in andere landen.

Grote en kleine kinderen, van baby tot jong volwassenen!

We hadden ook in Constanta een inloophuis, Casa Sami, maar we hebben dat moeten sluiten door veranderende omstandigheden.

Er is meer werk en er werken veel jongeren in het buitenland,
daardoor stijgt het inkomen.
 

Het gaat beter in Roemenië, veel beter zelfs! Het land is nog steeds onstabiel, maar de economische omstandigheden zijn verbeterd.

We kregen op een gegeven moment bijna geen hulpvragen meer. Veel Roemenen werken in het westen en sturen geld naar huis voor hun families. Het oude deel van Constanta Tomis, is zelfs heel erg veranderd. Het lijkt op Spanje en Zuid Frankrijk. Dure koffiehuizen en eethuisjes, met terrasjes aan de jachthaven.

Jullie begrijpen dat we dan zeggen ergens anders hebben ze ons meer nodig. Wel willen ons blijven richten op kinderen in nood en jonge daklozen. We hebben heel veel kunnen doen voor straatkinderen en we hebben daar ongeveer 20 jaar veel voor kinderen, jongeren en gezinnen mogen betekenen.

Veel van deze kinderen uit de arme gezinnen zouden uiteindelijk straatkinderen geworden zijn, als wij ze niet hadden geholpen! Hun ouders zijn zelf straatkind of wonen in zelfgebouwde hutjes, zonder sanitair, aan de rand van het dorp of de stad. 

Ze hebben dikwijls geen indentiteitsbewijs en hun ouders meestal ook niet. Daarom vallen ze overal buiten, de gezondheidszorg, onderwijs, sociale voorzieningen enz.  We helpen ze bij de basisvoorzieningen, in wat ze nodig hebben en proberen een indentiteitsbewijs voor ze te regelen. Meestal moeten ze dan terug naar hun geboortedorp of stad om te kijken in een gemeentearchief of er misschien een geboortebewijs van hen te vinden is. Of dat er nog familie is die kan bewijzen dat ze bij hen horen. 

Enige geleden hebben we een jonge moeder aan een indentiteitskaart  kunnen helpen. Ze is moeder van drie kinderen. Ze kon trouwen met de vader van de kinderen en de kinderen kregen gezondheiszorg en sociale voorzieningen, al is het nog zo minimaal en zonder problemen naar school.

Geen indentiteitskaart hebben is heel slecht, omdat ze dan voor de wet eigenlijk niet bestaan en daarom nergens aanspraak op kunnen maken! Wij proberen ze te helpen bij wat nodig is...dokter, onderwijs enz...een thuis, als hun ouders niet voor hen kunnen zorgen!

We willen kinderen in nood en straatkinderen helpen wereldwijd,  dat is ook een verbreding van ons werkterein. Niet meer zelf projecten opzetten, maar goede initiatieven ondersteunen. Er komen wereldwijd heel veel kinderen in problemen, ook in ons eigen land!                            

 

 


We willen onze doelstellingen en activiteiten graag actief voor het voetlicht brengen en zijn altijd bereid om u hierover te informeren.

In onze fotogalerij kunt u onze medewerkers, vrijwilligers en de kinderen bezig zien.


 

 

 

Deze website is onder constructie........

Komt U later nog eens terug ??